Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Bài tham luận 4:

Bài tham luận 4: "Tình hình thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025"

Bài tham luận 4:
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa 13/05/2020 2.231 14
Chia sẻ:
Bài tham luận 4: "Tình hình thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025"

  "Tình hình thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ 2015-2020
    và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025"

 Nguyễn Sỹ Thuận – Phó phòng, Phụ trách Phòng Môi trường xã hội


Ảnh: Đồng chí Nguyễn Sỹ Thuận trình bày tham luận tại Đại hội

Hiện nay, Ban QLDA đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, phải thực hiện công tác bồi thường giải tỏa, di dời hàng trăm hộ dân. Trong khi đó chính sách về lĩnh vực bồi thường giải phóng mặt bằng còn chồng chéo, cần phải xin ý kiến của các Sở, Ngành Thành phố… Từ đó phát sinh lượng đơn khiếu nại, kiến nghị tại các dự án như: Dự án TĐC Ngọc Hiệp, dự án thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô, Dự án CCSEP.

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

1. Công tác tiếp công dân: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đã tiếp công dân với tổng số lượt tiếp là 37 lượt (trong đó có 05 lượt tập thể đông người người 32 lượt cá nhân).

2. Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

a) Tiếp nhận: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận tổng cộng 53 đơn.

b) Phân loại đơn:

- Đơn phản ánh: Không có

- Đơn khiếu nại: Không có

- Đơn tố cáo: Tiếp nhận 02 đơn ( 01 thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, 01 thuộc dự án thoát nước mưa khu vực Nam hòn khô)

- Đơn kiến nghị: Tiếp nhận 57 đơn (trong đó 39  thuộc dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp, 02 đơn thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Tây Nha Trang, 05 đơn dự án thoát nước mưa khu vực Nam hòn khô, 05 đơn dự án cải thiện VSMT thành phố Nha Trang). 

c) Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo nhận được: 
Ban QLDA Phát triển đã tham mưu cho cấp thẩm quyền giải quyết 02/02 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 100%, tham mưu cho Hội đồng bồi thường trả lời 45/45 đơn cứu xét kiến nghị, đạt tỷ lệ 100% và Ban QLDA trả lời đơn theo thẩm quyền 06/06 đơn kiến nghị đạt tỷ lệ 100%. Tất cả các đơn thư nêu trên đều đã được cấp thẩm quyền và Ban QLDA ban hành văn bản trả lời đơn theo quy định pháp luật.

II. Phương hướng, nhiệm vụ 

Thứ nhất : Đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Trước hết là vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền. Các cấp uỷ có nghị quyết lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cấp chính quyền có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo, phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo. Thủ trưởng cơ quan quản lý thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền.

Thứ hai: Tiếp tục phát huy công tác tiếp dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân, bố trí cán bộ có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, phẩm chất đảm nhiệm công tác tiếp dân. Những vụ việc phức tạp báo cáo Lãnh đạo cấp trên phải đích thân tiếp dân, đối thoại với công dân và trực tiếp chỉ đạo giải quyết với tinh thần “giải quyết để bảo đảm yên dân chứ không phải giải quyết xong việc”.
Thứ ba: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ, nhân dân; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp lực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Đối với các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để kích động, gây rối thì phải tiến hành làm rõ, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thứ tư: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để công dân tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân nhằm tạo ra môi trường pháp lý lành mạnh, hài hoà, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội và hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.
III. Kiến nghị

- Thanh tra Tỉnh thường xuyên tổ chức hội nghị, tập huấn triển khai các chuyên đề quy trình về giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành cơ sở.

- Ban Tiếp công dân Tỉnh và thành phố khi nhận đơn của người dân, chuyển nhanh cho các đơn vị để kịp thời tham mưu hoặc trả lời đơn trực tiếp cho dân được nhanh nhất và phối hợp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo khi có yêu cầu./.

   Nguyễn Sỹ Thuận – Phó phụ trách P.MTXH

Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Phản hồi ngay

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 18/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/11/2020.

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám Đốc

 Đang online: 4
 Tổng truy cập: 1.143.972
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.