Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 07/02/2020

Ngày 06/02/2020, Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


  Tham dự hội nghị có Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban QLDA chủ trì Hội nghị, Đồng chí Hồ Tấn Quang – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Ban QLDA và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.


                        Ảnh: Ông Châu Ngô Anh Nhân – Giám đốc Ban QLDA chủ trì Hội nghị

Theo đó, với mục đích, tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban QLDA Phát triển về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ban QLDA trong năm 2020, gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan. Nội dung chuyên đề học tập của Hội nghị là: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

       Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Ban QLDA Phát triển đã được đồng chí Bí thư Chi bộ giới thiệu về các tài liệu nghiên cứu do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành, đồng thời nghe buổi kể chuyện của Giáo sư Hoàng Chí Bảo về Bác Hồ tại Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020” tại tỉnh Ninh Bình thông qua kênh Youtube.


                         Ảnh: Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện về Bác Hồ ngày 17/12/2019 tại tỉnh Ninh Bình


                   
           Ảnh: Cán bộ, công chức, viên chức Ban QLDA tham gia học tập chuyên đề


  Kết thúc Hội nghị Đồng chí Châu Ngô Anh Nhân chỉ đạo ngay sau Hội nghị, toàn bộ Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức của Ban QLDA tiếp tục nghiên cứu học tập Chuyên đề, liên hệ giữa nhiệm vụ của cơ quan, cá nhân với các nội dung của chuyên đề để xây dựng kế hoạch và đăng ký thực hiện. Đồng thời, Ban QLDA sẽ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thảo luận thường xuyên tại các buổi sinh hoạt Chi bộ, các cuộc họp giao ban cơ quan trong thời gian tới nhằm tiếp tục phát huy những giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với các nhiệm vụ trọng tâm của Ban QLDA trong năm 2020./.


Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Chiến dịch Làm cho thế giới...
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
Hội nghị công bố quy hoạch đồ...
Hội nghị công bố quy hoạch đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu...
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ...
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức...
Tập trung đẩy nhanh tiến độ...
Nha Trang, Khánh Hòa là một trong 4 thành phố ven biển được Chính phủ...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
5
1.074.323
 
>