Thông báo

Thông báo 248/TB-HĐBT ngày 27/11/2019 của HĐBT V/v niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án XDCS HT Khu tái định cư Ngọc Hiệp (Đợt 23-13 trường hợp)

Ngày đăng: 04/12/2019
Thông báo 248/TB-HĐBT ngày 27/11/2019 của HĐBT V/v niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án XDCS HT Khu tái định cư Ngọc Hiệp (Đợt 23-13 trường hợp).
                                
                                                                Xem Thông báo tại đây./.




Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Triển khai thực hiện văn bản...
Công văn về việc triển khai thực hiện văn bản số 7422/UB-KGVX ngày...
Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy...
Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư dọc bờ...
Kế hoạch số 610/KH-BQL ngày...
Kế hoạch số 610/KH-BQL ngày 25/5/2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh...
Bài tham luận 4: "Tình hình...
Tình hình thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhiệm kỳ...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
7
1.024.362
 
>