Triển khai thực hiện văn bản số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v triển khai Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính Phủ về kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày đăng: 29/07/2020

                                                                        Xem Công văn tại đây./.

                (Đính kèm Văn bản số 7422/UB-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

 

 

 

 

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Khởi công dự án Đập ngăn mặn...
Khởi công dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang
Thông báo về việc niêm yết...
Thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ...
Thông báo về việc Niêm yết...
Thông báo về việc Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ...
Chuẩn bị xây dựng đập ngăn mặn...
Theo lãnh đạo Ban quản lý (BQL) dự án phát triển tỉnh, hiện nay, dự án...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
9
1.058.452
 
>