Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Ngày đăng: 29/10/2019
Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa


1. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019:
                                                 

2. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019:
3. BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020:
Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Khởi công dự án Đập ngăn mặn...
Khởi công dự án Đập ngăn mặn trên sông Cái Nha Trang
Thông báo về việc niêm yết...
Thông báo về việc niêm yết phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ...
Thông báo về việc Niêm yết...
Thông báo về việc Niêm yết Phương án dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ...
Chuẩn bị xây dựng đập ngăn mặn...
Theo lãnh đạo Ban quản lý (BQL) dự án phát triển tỉnh, hiện nay, dự án...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
20
1.058.398
 
>