Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang

Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang
 Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 20/03/2018 25.745 08
Chia sẻ:
Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang

 Tên dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.

 Địa điểm xây dựng: Phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang.

      Chủ đầu tư: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.


I. Giới thiệu Dự án:

- Kinh phí Dự án: 162 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Diện tích sử dụng đất: 13,45 ha.

- Số thửa đất bị thu hồi: 440 thửa.

- Số trường hợp được cấp đất tái định cư: Khoảng 90 trường hợp có nhà được cấp đất tái định cư.

- Số mồ mả bị di dời: khoảng 1460 mồ mả bị di dời.

II. Cơ sở Pháp lý của dự án:

- Ngày 10/3/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số 44/HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.

- Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

- Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

- Ngày 05/8/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 2273/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

- Ngày 01/9/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 2598/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.

- Ngày 26/12/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 3997/QĐ-UBND về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.


II. Mục tiêu, nhiệm vụ và quy mô của Dự án:

1. Mục tiêu của Dự án:

- Xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi quá trình thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải -Tiểu dự án thành phố Nha Trang, đồng thời tạo quỹ đất dự phòng để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Từng bước xây dựng hoàn chỉnh trục đô thị dọc theo sông Cái: Khu vực cửa sông từ cầu Đường sắt ra đến cửa biển theo định hướng quy hoạch chung của thành phố Nha Trang đến 2025. Việc xây dựng khu tái định cư Ngọc Hiệp sẽ tạo diện mạo mới cho thành phố Nha Trang, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa và vật chất của toàn bộ dân cư sinh sống tại khu vực.

 2. Nhiệm vụ và quy mô Dự án:

- Dự án được xây dựng để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi quá trình thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải -Tiểu dự án thành phố Nha Trang, đồng thời tạo quỹ đất dự phòng để bố trí tái định cư cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

- Quy mô Dự án:13,45 ha.

     - Nhóm dự án: Nhóm B

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

III.Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến năm 2023

- Kinh phí Dự án: 162 tỷ đồng.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

- Diện tích sử dụng đất: 13,45 ha

- Số hộ bị giải tỏa: khoảng 76 hộ.

IV. Thông tin về đấu thầu: Hiện tại Dự án đang triển khai thi công xây dựng.

- Trong đó Nhà thầu thi công là Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Khánh Anh

  - Tư vấn giám sát là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Thái Hòa.

V. Văn bản pháp lý:

1. Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Điều chỉnh cục bộ Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.(Tải Quyết định tại đây./.)

2. Quyết định số 2273/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái đinh cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.(Tải Quyết định tại đây./.)

3. Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái đinh cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang.(Tải Quyết định tại đây./.)

4. Quyết định 3506/QĐ-UBND ngày 18/11/2016  về việc phê duyệt giá đất bồi thường tái định cư khi thực hiện dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc HiệpXem tại đây

5. Phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang. Xem tại đây

6. Quyết định 1287/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Dầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP Nha Trang.Xem tại đây

7. Quyết định v/v Phê duyệt giá đất cụ thể tính bồi thường, tính tiền sử dụng đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng CSHT khu TĐC Ngọc Hiệp, TP. Nha TrangXem tại đây

7. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Ngọc Hiệ, TP Nha TrangXem tại đây

8. Thông báo 756/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Tái định cư Ngọc Hiệ, TP Nha Trang.Xem tại đây

9. Thông báo 306/TB-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp Xem tại đây

10. Thông báo số 100/TB_UBND Về việc điều chỉnh diện tích thu hồi đất tại Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND TP Nha Trang bề việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND TP Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư XD cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.Xem tại đây

11. Thông báo 1132/TB-UBND về việc Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/09/2016 của UBND TP Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp và thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/04/2018 của UBND TP Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại thông báo 756/TB-UBND ngày 01/09/2016Xem tại đây

12. Thông báo số 113/TB-UBND V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Thông báo số 1132/TB-UBND ngày 06/8/2020 của UBND thành phố Nha Trang Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang và Thông báo số 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND thành phố Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại Thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc HiệpXem tại đây

12. Biên bản họp về việc triển khai thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/9/2016 của UBND TP Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc HiệpXem tại đây

13. Biên bản họp triển khai thông báo 306/TB-UBND ngày 17/4/2018 của UBND TP Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại thông báo số 756/TB-UBND ngày 01/09/2016 của UBND TP Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc HiệpXem tại đây

14. Biên bản họp triển khai thông báo 100/TB-UBND ngày 21/01/2019 của UBND TP Nha Trang về việc điều chỉnh một số nội dung tại thông báo số 306/TB-UBND ngày 01/09/2016 của UBND TP Nha Trang về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc HiệpXem tại đây

15. Biên bản họp thông báo phương án, tiêu chí, nguyên tắc bố trí tái định cư đối với các hộ dân dự kiến đủ điều kiện bố trí tái định cư Dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc HiệpXem tại đây

16. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  ngày 21/3/2017Xem tại đây

17. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  ngày 21/3/2017 Đợt 2 và 3Xem tại đây

18. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 4Xem tại đây

19. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 5 và 6Xem tại đây

20. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 7Xem tại đây

21. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 8 và 9Xem tại đây

22. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 10Xem tại đây

23. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 11Xem tại đây

24. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 12 và 13 Xem tại đây

25. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 14Xem tại đây

26. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 16Xem tại đây

27. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 17Xem tại đây

28. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 18Xem tại đây 

29.Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 19Xem tại đây

30. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 20Xem tại đây

31. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 21Xem tại đây

32. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 22 và 23Xem tại đây

33. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 24Xem tại đây

34. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 25 và 26 Xem tại đây

35. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 27 và 28Xem tại đây

36. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 30  Xem tại đây

37. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 31Xem tại đây

38. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 33 và  34Xem tại đây 

39. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 35-38Xem tại đây 

40. Biên bản họp các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp  Đợt 39-41Xem tại đây 

41. Biên bản về việc nghe ý kiến đóng góp thi công dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp. Xem tại đây

42. Biên bản làm việc thống nhất về cốt nền chùa Phổ Tế  và giải pháp xử lý phần tiếp giáp Chùa Phổ tế với dự án Xây dựng CSHT Khu tái định cư Ngọc Hiệp.Xem tại đây

43. Biên bản giải thích vận động các nội dung theo đơn của Chùa Phổ tế ngày 6.9.2018.Xem tại đây

44. Biên bản họp xem xét đơn kiến nghị của Chùa Phổ tế  ghi ngày 2/7/2018.Xem tại đây

45. Biên bản họp xem xét đơn kiến nghị của Chùa Phổ tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 12072/UBND-XDND ngày 26/11/20018.Xem tại đây

46. Biên bản họp giải quyết đơn của chùa Phổ tế ngày 13.4.2021.Xem tại đây

47. Biên bản giải quyết việc nhận tiền để di dời mộ Tộc họ Phạm ngày 20.07.2018.Xem tại đây

48. Biên bản giải quyết vấn đề liên quan đến mồ mả Tộc họ Phạm ngày 28.8.2018Xem tại đây

49. Biên bản giải quyết việc nhận tiền để di dời mộ Tộc họ Phạm ngày 13.9.2018.Xem tại đây

50. Biên bản giải thích, vận động nhận tiền di dời mộ Tộc họ Phạm ngày 14.3.2019. Xem tại đây

51. Biên bản họp vận động di dời mộ Tộc họ Phạm ngày 12.7.2019.Xem tại đây

52. Biên bản vận động di dời mộc Tộc họ Phạm ngày 7.4.2021Xem tại đây

53. Biên bản vận động bàn giao mặt bằng thửa đất số 02 tờ bản đồ số 03 của Tộc họ Phạm để thực hiện dự án.Xem tại đây

54. Biên bản vận động và giải thích chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi hộ dân có đất bị giải toả để thực hiện dự án.Xem tại đây

55 Biên bản vận động và giải thích chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi hộ dân có đất bị giải toả để thực hiện dự án.Xem ở đây

57. Biên bản vận động và giải thích chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi hộ dân có đất bị giải toả để thực hiện dự án.Xem tại đây

58 Biên bản vận động và giải thích chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi hộ dân có đất bị giải toả để thực hiện dự án.Xem tại đây

59. Biên bản vận động và giải thích chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi hộ dân có đất bị giải toả để thực hiện dự án.Xem tại đây

60 Biên bản vận động và giải thích chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi hộ dân có đất bị giải toả để thực hiện dự án.Xem tại đây

61. Quyết định Điều chỉnh QĐ số 4031 ngày 26/11/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa Xem tại đây

62.Thông báo số 781/TB-BQL  thông báo về thu hồi đất bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc HiệpXem tại đây

63. Trả lời đơn của các hộ gia đình (có tên trong đơn tập thể đề ngày 19/12/2022) bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.Xem tại đây

64. Trả lời đơn của Ông Nguyễn Đức Nhật Hạnh và bà Trương Thị Thùy Nga bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.Xem tại đây

65. Trả lời đơn của ông Mai Quốc Trung bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc HiệpXem tại đây

66. Trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Hoàng và bà Mai Ngọc Thúy Thanh bị ảnh hưởng bởi dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp.Xem tại đây

67. Quyết định hủy các Quyết định thu hồi đất và Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp thuộc khu vực 4,83 ha, dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, thành phố Nha TrangXem tại đâyXem tại đây 

VI. Hình ảnh dự án:

Tác giả: Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 16/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/11/2023

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 30
 Tổng truy cập: 1.933.471
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.