Dự án Hệ thống thoát nước mưa Khu vực Nam Hòn Khô (Giai đoạn 2) - Tuyến T1

Ngày đăng: 20/03/2018

Tên Dự án: Hệ thống thoát nước mưa Khu vực Nam Hòn Khô (Giai đoạn 2) - Tuyến T1.

Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: UBND tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

I.Thông tin chung về Dự án:

- Địa điểm xây dựng: phường Vĩnh Hòa và phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018.

- Kinh phí dự án: nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

- Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước mưa, cấp I.

- Diện tích sử dụng đất: 1.36 ha.

- Phương pháp giải phóng mặt bằng, tái định cư: Thực hiện theo các quy định hiện hành.

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

II. Cơ sở pháp lý của Dự án:

- Căn cứ Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán vốn ngân sách nhà nước năm 2017;

- Căn cứ Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 và Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa (điều chỉnh Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 ) về việc phê duyệt, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công và dự toán thi công xây dựng công trình (Hạng mục bổ sung: Xây dựng tuyến cống hộp 4x(2x2,5)m; Xây dựng tuyến đường Đặng Tử Mẫn) thuộc Dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (giai đoạn 2) – Tuyến T1;

- Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thi công xây dựng công trình (Hạng mục bổ sung: Xây dựng tuyến cống hộp 4x(2x2,5)m; Xây dựng tuyến đường Đặng Tử Mẫn) thuộc Dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (giai đoạn 2) – Tuyến T1;

- Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-BQL ngày 03/7/2017 của Ban QLDA Phát triển tỉnh  Khánh Hòa về việc phê duyệt dự toán gói thầu thi công xây dựng công trình (Hạng mục bổ sung: Xây dựng tuyến cống hộp 4x(2x2,5)m; Xây dựng tuyến đường Đặng Tử Mẫn) thuộc Dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (giai đoạn 2) – Tuyến T1;

- Căn cứ quyết định số 83/QĐ-BQL ngày 05/ 9/ 2017 của
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt danh sách Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, danh sách Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu thi công xây dựng công trình (Hạng mục bổ sung: Xây dựng tuyến cống hộp 4x(2x2,5)m; Xây dựng tuyến đường Đặng Tử Mẫn) thuộc Dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (giai đoạn 2) – Tuyến T1;

- Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 15/9/2017 giữa Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Tổng Công ty Sông Đà về việc Thi công xây dựng công trình (Hạng mục bổ sung: Xây dựng tuyến cống hộp 4x(2x2,5)m; Xây dựng tuyến đường Đặng Tử Mẫn) thuộc Dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (giai đoạn 2) – Tuyến T1;


Căn cứ quyết định số 88/QĐ-BQL ngày 15/ 9/ 2017 của
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình (Hạng mục bổ sung: Xây dựng tuyến cống hộp 4x(2x2,5)m; Xây dựng tuyến đường Đặng Tử Mẫn) thuộc Dự án Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô (giai đoạn 2) – Tuyến T1.

II. Mục tiêu và Quy mô của Dự án:
1. Mục tiêu của Dự án:

- Điều chỉnh tuyến mương đất thành tuyến cống hộp bê tông cốt thép để đảm bảo vệ sinh môi trường, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân tại khu vự và việc sử dụng lâu dài công trình;

- Dự án thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô giai đoạn 2 theo tiêu chí phát triển bền vững được xây dựng trên cơ sở đồng bộ và có sự tham gia của cộng đồng. Đây là một phương pháp tiếp cận hợp lý nhằm từng bước xây dựng và phát triển thành phố theo hướng hiện đại và vững mạnh.

- Việc đầu tư các hạng mục bổ sung là cống hộp và đường Đặng Tử Mẫn thuộc Dự án thoát nước mưa khu vực Nam Hòn Khô đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

- Với việc đầu tư này, sẽ giảm bớt tình trạng ngập lụt ở khu vực phía Bắc, từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực.

- Thông qua việc thực hiện dự án người dân có điều kiện cải thiện cuộc sống về vật chất và tinh thần.


2. Quy mô của Dự án:

- Xây dựng tuyến cống hộp 4x(2x2,5)m bằng bê tông cốt thép mác 300 với chiều dài 490m.

- Xây dựng tuyến đường Đặng Tử Mẫn có lộ giới 16m phù hợp với quy hoạch (từ đường Điện Biên Phủ đến qua ngã tư Trịnh Hoài Đức dài 130m). Kết cấu nền đường cấp phối đá dăm dày 30cm, mặt đường bê tông nhựa dày 7cm, vỉa hè lát gạch Terrazo 40x40, trồng cây xanh trên vỉa hè; bố trí hệ thống ống HDPE D200 thu gom nước thải 02 bên đường và 04 hố thu thu nước mưa của tuyến đường.

III. Thông tin nhà thầu thi công:

- Nhà thầu thi công xây lắp: Tổng công ty Sông Đà.

- Nhà thầu lập thiết kế, dự toán xây dựng: Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam.

- Nhà thầu tư vấn giám sát: Liên danh Công ty TNHH 2D và Công ty CP Tư vấn Và Xây dựng CIC.

- Hình thức Hợp đồng Dự án: Hợp đồng trọn gói.

IV. Tiến độ thực hiện Dự án:

- Ngày ký hợp đồng: 21/9/2017.

- Ngày khởi công công trình: 28/9/2017.

- Thời gian thực hiện: 08 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.
Chiến dịch Làm cho thế giới...
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
Hội nghị công bố quy hoạch đồ...
Hội nghị công bố quy hoạch đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu...
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ...
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức...
Tập trung đẩy nhanh tiến độ...
Nha Trang, Khánh Hòa là một trong 4 thành phố ven biển được Chính phủ...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
7
1.074.328
 
>