Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Quá trình hình thành
Quá trình hình thành
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 14/01/2021 8.508 0
Chia sẻ:
Quá trình hình thành

Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa (tên tiếng Anh: Khanh Hoa Development Project Management Unit, viết tắt KDPM) thành lập dựa trên sự kế thừa và phát triển từ Ban Quản lý dự án Cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang hình thành từ năm 2006.

 Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa trước đây có tên là Ban QLDA cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang được thành lập theo Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa, thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ban QLDA đã có báo cáo đề xuất phương án điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý dự án theo quy định mới của Luật Xây dựng và đã được UBND tỉnh đã ban hành: (i) Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và đổi tên Ban Quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang thành Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa; (ii) Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa; (iii) Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa; (iv) và Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban QLDA đã trình Đề án sáp nhập 02 Ban (Ban QLDA ĐTXD các Công trình Dân dụng và Công nghiệp vào Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa và giữ lại tên Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa). Ngày 28/9/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2693/QĐ-UBND về việc sáp nhập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Khánh Hòa vào Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa và kiện toàn tổ chức.

     Chức năng, nhiệm vụ và quy chế tổ chức, hoạt động của Ban QLDA thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa số 2303/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 "Về việc điều chỉnh chức năng và đổi tên Ban Quản lý dự án Cải thiện Vệ sinh Môi trường thành phố Nha Trang thành Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa ", Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 "Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa", Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 "Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa", Quyết định số 2075/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 "Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa" và Quyết định số 3322/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 " Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa"./.

Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 16/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/11/2023

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 26
 Tổng truy cập: 1.673.878
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.