Về việc tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020)

Ngày đăng: 22/03/2020

Thực hiện công văn số 2061-CV/BTGTU, ngày 16/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và ý kiến của Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy, chi ủy, chi bộ cơ sở tuyên truyền trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên, hội viên ở cơ quan, đơn vị về ngày kỷ niệm trên với hình thức phù hợp; Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa đăng tin tuyên truyền: Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 – 02/4/2020), 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020).
                                     
   Xem tài liệu tuyên truyền:

                        1. Xem Tài liệu tuyên truyền về Giổ Tổ Hùng Vương tại đây./.
                             
                    2. Xem tài liệu tuyên truyền 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) tại đây./.


Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa
Chiến dịch Làm cho thế giới...
Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
Hội nghị công bố quy hoạch đồ...
Hội nghị công bố quy hoạch đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu...
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ...
Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức...
Tập trung đẩy nhanh tiến độ...
Nha Trang, Khánh Hòa là một trong 4 thành phố ven biển được Chính phủ...
Hồ sơ đăng ký đấu nối nước...
Biểu mẫu dùng cho hộ gia đình/tổ chức đăng ký đấu nối nước hải và cam...
Tổng quan về Dự án cải thiện...
Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang là 1 trong 3 tiểu dự...
Thể lệ cuộc thi Chung tay vì...
Thể lệ cuộc thi viết bài và ảnh đẹp chủ đề Chung tay vì Thành phố Nha...
Danh sách các doanh nghiệp hút...
Danh sách các doanh nghiệp hút hầm vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha...
4
1.074.323
 
>