Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Các văn bản pháp lý làm cơ sở để thực hiện đấu nối nước thải

Các văn bản pháp lý làm cơ sở để thực hiện đấu nối nước thải

Các văn bản pháp lý làm cơ sở để thực hiện đấu nối nước thải
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa 15/02/2014 25.324 20
Chia sẻ:
Các văn bản pháp lý làm cơ sở để thực hiện đấu nối nước thải

Thông tư số 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số  80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. (Tải Thông tư tại đây)

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải. (Tải Nghị định tại đây)

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 của UBND tỉnh V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang . (Tải toàn văn Quyết định tại đây)

Công văn số 4698/UBND-VP ngày 31/8/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang về việc giao nhiệm vụ cấp thỏa thuận đấu nối thoát nước trên địa bàn thành phố cho Ban Quản lý Dịch vụ Công ích. (Tải Công văn tại đây)

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, ký ngày 10/01/2014. (Tải toàn văn Quyết định tại đây)

Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, ký ngày 01/7/2008. (Tải toàn văn Quyết định tại đây)

Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Nha Trang, ký ngày 10/01/2014. (Tải toàn văn Chỉ thị tại đây)

Quyết định số 824/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành tiêu chuẩn nước thải xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố Nha Trang, ký ngày 07/04/2014.  (Tải toàn văn Quyết định tại đây)

Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 16/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/11/2023

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 32
 Tổng truy cập: 1.933.471
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.