Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Một số Văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
Một số Văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
 Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa. 29/10/2018 18.205 11
Chia sẻ:
Một số Văn bản về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
và các bộ ngành liên quan trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

 
TT

Ký hiệu 

Nội dung

Ngày ban hành

Tải về 

1

56/2010/QH12

 Luật thanh tra năm 2010

15/11/2010 

Tại đây 


2

99/2005/NĐ-CP 

Ban hành quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của Luật Thanh tra 


28/07/2005 

 Tại đây

 
3

Kết luận số 65-KL/TW 

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW 

04/02/2010 
 
Tại đây


4

04/2015/NĐ-CP 

Về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

09/01/2015

 Tại đây


5

01/2016/TT-BNV 

Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

13/01/2016 

Tại đây6

60/2013NĐ-CP

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 

19/06/2013

Tại đây 


7

1755/HD-TLĐ 

Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc 

20/11/2013 

Tại đây


8

30-CT/TW 

Quy định  về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

18/02/1998

Tại đây


09/1998/TTLT- TCCP - TLĐLĐ 

Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan 

04/12/1998


Tại đây


10

Nghị quyết 9b/NQ-BCH 

Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới 

23/8/2016

Tại đây


        11

Quyết định số 102/QĐ-BQL
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
            27/9/2018

Tại đây

         12
 Quyết định số 104/QĐ-BQL
 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
            27/9/2018
Tại đây
               Đính kèm
 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018
            27/9/2018
  Tại đây
       13
  Thông báo số 982/TB-BQL
 Thông báo V/v thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
          10/10/2018
Tại đây
       14
 Kế hoạch số 980/KH-BQL
 Kế hoạch, tập huấn, bồi dưỡng về Quy chế dân chủ cơ sở năm 2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
          10/10/2018
Tại đây
        15
 Thông báo số 987/TB-BQL
 Thông báo V/v phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Ban QLDA Phát triển tỉnh
          11/10/2018
Tại đây
        16
 Kế hoạch số 988/KH-BQL
 Kế hoạch tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa
           11/10/2018
Tại đây
     

Tác giả: Ban Quản lý Dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Có thể bạn thích

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 16/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/11/2023

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 36
 Tổng truy cập: 1.673.878
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.