Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Văn bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Tài liệu Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020

Văn bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Tài liệu Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020

Văn bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Tài liệu Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa 03/11/2020 6.534 03
Chia sẻ:
Văn bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Tài liệu Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020

Văn bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và Tài liệu Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020.

 

1. Văn bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020.

 

 

 

 

(Nguồn: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ:http://danguykhoicqkhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/2519/DE-CUONG-TUYEN-TRUYEN--NGHI-QUYET-DAI-HOI-DANG-BO-KHOI-CAC-CO-QUAN-TINH--KHANH-HOA-LAN-THU-VIII,-NHIEM-KY-2020---2025, truy cập lúc 9 giờ 00 ngày 03/10/2020).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Tài liệu Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020.

 

 

(Nguồn: Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa,Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tại địa chỉ: http://danguykhoicqkhanhhoa.vn/tin-chi-tiet/id/2530/TAI-LIEU-THONG-BAO-NHANH-Ket-qua-Dai-hoi-dai-bieu-Dang-bo-tinh-Khanh-Hoa-lan-thu-XVIII,-nhiem-ky-2020-2025, truy cập lúc 9 giờ 30 phút, ngày 03/10/2020).

Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 16/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/11/2023

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 28
 Tổng truy cập: 1.673.878
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.