Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang

Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang

Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang
 Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa 01/12/2022 2.828 0
Chia sẻ:
Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang

1. Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Lê Thị Niếu (chết) - Bà Trần Thị Hồng Hoa (Đại diện đứng tên kê khai) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang.Quyết định.  -Đính kèm 1. -Đính kèm 2

2. Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Trần Thắng (chết) và bà Phạm Thị Kim Thoa khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang.Quyết định.  - Đính kèm 1. - Đính kèm 2

3. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Đoàn Lạc và bà Hoàng Như Ái Trang khi Nhà nước thu hồi đất dể thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang.  - Quyết định. - Đính kèm 1.- Đính kèm 2

4.Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Cao Văn Trí và ông Cao Văn Thức (Đồng sử dụng) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang. Quyết định.  -Đính kèm 1. -Đính kèm 2

5. Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Quốc Tuấn và ông Man Đức Thắng (đồng sở hữu) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang. Quyết định.  -Đính kèm 1 Đính kèm 2

6. Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ bà Nguyễn Thị Bích Như khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang.Quyết định. Đính kèm 1.Đính kèm 2

7. Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Trịnh Văn Hợi (chết) và bà Huỳnh Thị Ngao (chết) - Ông Trịnh Văn Dần (Đại diện kê khai) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang.Quyết định.  - Đính kèm 1. - Đính kèm 2

8. Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với hộ ông Nguyễn Quốc Tuấn và ông Man Đức Thắng (đồng sở hữu) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang.Quyết định. - Đính kèm 1. - Đính kèm 2

9. Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với UBND phường Vạn Thắng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án TP. Nha Trang.Quyết định.   -Đính kèm 1.  - Đính kèm 2

10. QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và TĐC đối với hộ ông Nguyễn Thiên Phong và bà Trần Thị Liên khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Môi trường Bền Vững các thành phố Duyên Hải-Tiểu dự án Nha Trang, thành phố Nha Trang.    Xem tại đây

11. QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và TĐC đối với hộ ông Nguyễn Văn Tý (chết) và bà Lê Thị Thắm (chết) con là ông Nguyễn Đại Thắng (đại diện lê khai) khi nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Môi trường Bền Vững các thành phố Duyên Hải-Tiểu dự án Nha Trang, thành phố Nha Trang.Xem tại đây

12. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ bà Trần Ngọc Khánh Linh khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha Trang  Xem tại đây 

13. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ bà Trần Ngọc Khánh Linh khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây

14. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ bà Trần Ngọc Khánh Linh khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha Trang Xem tại đây

15. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Trần Xuân Thuận và bà Lâm Thị Ngọc Điệp khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây

16. Quyết định v/v Phê duyệt phương án Bồi thường, hỗ trự, tái định cư đối với hộ bà Hoàng Thị Khánh và ông Hoàng Năm Tân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án CCSEP, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây.

17. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Trần Quốc Minh và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha Trang Xem tại đây

18. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ bà Nguyễn Thị Phương Hồng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây

19. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ bà Nguyễn Thị Long khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem lại đây

20. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Đoàn Hồng May khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây

21. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Châu Thành Vinh khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây

22. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Lê Hoạch (chết) - Lê Văn Sương (đại diện) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây

23. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Lê Hoạch (chết) - Lê Văn Sương (đại diện) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha Trang Xem tại đây 

24. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Võ Trung Trực khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha Trang Xem tại đây

25. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Phan Văn Tuấn khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây

26.  Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Trần Mẫn Lân và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây

27. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ ông Nguyễn Văn Nam khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha TrangXem tại đây

28. Quyết định v/v Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với hộ bà Phạm Thị Lắm khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải, tiểu dự án Nha Trang Xem tại đây

Tác giả: Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Hỏi - Đáp

Ban quản lý dự án rẤT MONG NHẬN ĐƯỢC PHẢN HỒI TỪ BẠN.

 Gửi ngay
Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa

Giấy phép số:

Số 16/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/11/2023

Chịu trách nhiệm nội dung:

Ông Nguyễn Thanh Hiến - Giám Đốc

 Đang online: 49
 Tổng truy cập: 1.673.878
Vui lòng ghi rõ nguồn “Ban quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa” hoặc “kdpm.vn” khi bạn phát hành thông tin từ Website này.